Phil Ivey poker strategi

Den här artikeln är skriven med tanke på fixed limit Texas Holdem, men vissa resonemang kan med modifikation tillämpas på andra pokervarianter och andra strukturer såsom no limit och pott limit Texas Holdem.

Shorthanded Strategi Texas Holdem - En Introduktion
Vilken nivå ska jag börja spela på?
Vinnande & Förlorande Strategier
Kampen om Mörkarna

Shorthanded strategi Texas Holdem - en introduktion

Skillnader mellan shorthanded och fulla bord
Reglerna för shorthanded och fulla bord är identiska. De spelmässiga skillnaderna blir dock snabbt uppenbara, t ex att det höjs och återhöjs oftare under spelets gång i shorthanded jämfört med spel på fulla bord.

Varje hand kostar mer
På ett fullt bord får man cirka tio händer för de mörkar man lägger och varje hand kostar ca 0.15 gånger stora mörken (stora + lilla mörken / antalet händer per varv). I shorthanded får man fem händer per varv och varje hand kostar alltså ca 0.3 gånger stora mörken. Anledningen till att det är cirkatal är att lilla mörken inte alltid är exakt hälften så stor som stora mörken.

Det är alltså dubbelt så dyrt per hand i shorthanded om man jämför med att spela på ett fullt bord. Dock är det inte så enkelt när det gäller förväntade vinster och förluster vilket för in oss på begreppet equity.

Equity
Equity betyder ungefär ``förväntad vinst i pågående giv``. Equity räknar man ut genom att ta summan som ligger i potten och multiplicera den med chansen att vinna given. Om till exempel ligger 1 000 kr i potten och du tror att dina vinstchanser är 33 procent så är din Equity 333 kr (1000*0.33=333).

På ett shorthanded-bord ökar equity jämfört med ett fullt bord då man möter färre motståndare och värdet på ens hand ökar generellt, även om värdet på vissa händer, såsom låga suited connectors, går ned.

Spelet är lösare och aggressivare i shorthanded
Den ökade equityn ger fler spelbara händer i shorthanded jämfört med fulla bord och detta i kombination med en högre frekvens av stöldförsök av mörkarna leder till att det höjs oftare på shorthanded-bord än på fulla bord. Det är t ex alltså inte ovanligt med trehöjningar, eller t o m cappade potter preflop på shorthanded bord.

Spela på rätt nivå

Nu har du läst grunderna i shorthandedtaktik och har fått ett hum om hur du ska spela shorthanded fixed limit Texas hold'em. Men innan du sätter dig och spelar shorthanded på närmaste sajt som erbjuder online poker bör du veta något om att välja en nivå som passar dig. För att välja nivå bör du beakta två saker: hur mycket du har i spelkapital, dvs din bankrulle, och hur pass skicklig du är.

Bankrulle
För spel vid fulla bord så brukar man säga att det behövs cirka 300 BB (big bets) i bankrullen, t ex om du ska spela på nivån $1-$2 så behöver man 600 dollar i spelkapital. Detta för att kunna klara av perioder med naturliga svingar. Men i shorthanded är spelet som vi sett ovan aggressivare än spel på fulla bord vilket resulterar i att även fluktuationerna är större, därmed behöver man större bankrulle för spel på shorthanded, cirka 500 BB är lagom, dvs 1 000 dollar för att spela $1-$2. Notera att dessa tal gäller fixed limit.

Nu är det så att man inte behöver ha allt spelkapital tillgängligt på en gång. Om man t ex arbetar och vet att man från nästa månadslön kan avsätta 500 dollar till bankrullen kan man börja med 500 dollar och försöka bygga upp sig och om detta inte går så får man ta till de 500 dollar man har avsatt från den kommande lönen.

Skicklighet
Att vara en vinnande spelare på shorthanded är svårare än att vinna på fulla bord. Detta kommer sig dels av att man inte bara kan sitta och vänta på bra kort och dels av att man har fler beslut att ta i shorthanded, detta då man oftare är med i potterna och att ens mörkar oftare blir höjda.

För många blir det svårt att konstant utsättas för press och tvingas ta många beslut, men i gengäld så betyder detta även att den som klarar av pressen och tar bra beslut vinner mer i shorthandedspel. Kom ihåg att alla gör misstag, det gäller att vara den som gör de minst kostsamma misstagen.

Till en början tycker jag att man ska spela på en nivå som är ett eller ett par snäpp under den nivå som ens bankrulle tillåter, t ex om du har 1 000 dollar i bankrulle så skulle du teoretiskt sett spela på nivån $1-2$ men jag föreslår att du istället börjar spela på $0.25-$0.50. Detta så att du får praktisk erfarenhet från att spela shorthanded och att de nybörjarmisstag man lär begå inte kostar alltför mycket. När du känner att du trivs med att spela shorthanded så går du givetvis upp i nivå.

Vinnande & förlorande strategier vid shorthanded bord

Ett av de vanligaste vinnande spelsätten vid fulla bord är den så kallade tight-aggressiva stilen. Det är en spelstil där spelaren spelar få händer och väntar på bra kort som han sen spelar hårt när han väl är med i en pott.

Förvisso har man lägre equity på ett fullt bord eftersom ens vinstchanser minskar då risken att möta en spelare som har bättre kort än en själv är större än på ett shorthanded-bord, men samtidigt så får man fler händer per varv vilket ökar chansen för en bra hand per varv.

På fulla bord finns det vanligen gott om lösa spelare som spelar händer som har en tendens att bli näst bäst. De förlorar generellt sett mycket eftersom det brukar finnas en eller ett par spelare som sitter med starkare händer och vinner potterna. Självklart är det lättare att vinna över passiva lösa spelare men även aggressiva lösa (s k loose-aggressive) spelare på fulla bord brukar förlora. De spelar helt enkelt för många händer.

Min devis är att desto fler spelare vid bordet, desto mer sällan behöver jag lägga mörkarna och desto fler gånger har jag på mig att få en hand som jag kan vinna med. Därmed så blir ett av de enklaste sätten att vinna vid fulla bord att vänta på bra händer och sen spela dem hårt, det vill säga, man väljer sina tillfällen efter styrkan hos sina kort. Detta gäller som sagt vid fulla bord.

Shorthanded
I shorthanded är det andra premisser som gäller. Plötsligt är de aggressiva spelarna som spelar många händer och höjer ofta, sk loose-aggressiv, som är vinnare och de som sitter och väntar på bra kort och lägger sig gång på gång, tight-aggressiva, förlorare.

Anledningen till detta är att på ett shorthanded-bord så finns det färre spelare och därmed minskar chanserna att någon har fått en bra hand preflopp och kan möta den aggressiva spelaren.

I shorthanded vinner ofta de aggressiva spelarna givarna då de höjer och betar både preflopp och på floppen. Detta då de spelare som synar i förhoppning om att få en träff oftast inte träffar eftersom chansen att träffa ett par på floppen är så låg som ca 1/3. Man får alltså bara ett par var tredje gång och då behöver det inte vara högsta par man har träffat.

Exempel
En hand i shorthanded kan se ut så här: En loose-aggressiv spelaren UTG (under the gun) höjer och endast stora mörken (SM), som sitter med QJo, synar höjningen. Floppen är K83. Stora mörken missar floppen och checkar, varpå spelaren UTG, som höjde före floppen, betar. Stora mörken synar än en gång i hopp om att träffa, men missar igen på turn som är en 4. UTG betar igen och spelaren på stora mörken får lägga sig då han inte har någon hand att fortsätta med. Vad spelaren på UTG hade på hand får vi aldrig veta och det är heller inte viktigt. Poängen med exemplet är att illustrera vikten av aggressivitet.

Detta leder till slutsatsen: i shorthanded är det viktigt att kunna möta aggressivitet med aggressivitet.

Man måste dock ha en viss urskillning även som aggressiv spelare, annars vinner man många små potter men förlorar de större, om man fortsätter satsa när man möter hårt motstånd. Vilket leder till slutsatsen: för att kunna lyckas med en aggressiv spelstil måste man kunna växla tempo och bromsa om man märker att motståndaren inte viker sig och man tror att man inte leder.

Undantag
Självklart finns det undantag från regeln om aggression. Om det är minst fem spelare vid shorthanded-bordet och fyra av dem sitter och höjer och kontrahöjer var och varannan hand urskillningslöst behöver man inte vara aggressiv själv utan kan vänta på kort som är bra. Eftersom motståndaren sköter satsandet åt en vinner man tillräckligt de gånger man är med och har bäst hand vid kortvisningen.

Men som sagt, det är under vissa speciella omständigheter detta gäller. Mina erfarenheter säger mig att det generellt är så att man måste möta aggression med aggression. Detta då man får två sätt att vinna händer på: antingen i kraft av bättre kort eller för att man betar bort (bluffar bort) motståndarna.

Kampen om mörkarna i texas holdem shorthanded

I spel på fulla bord kämpas det sällan om mörkarna, vinsten kommer av potterna man spelar och varje hand man får är som vi tidigare sätt relativt billig. I shorthanded är det dock ofta en kamp om mörkarna då varje hand kostar mer och man försöker ta igen den kostnaden.

Nu kanske vän av ordning invänder att man i shorthanded också har betydligt högre equity och att detta jämnar ut den högre kostnaden per hand, då förväntad vinst per giv är högre, men riktigt så enkelt är det inte.

Förvisso ökar förväntad vinst per giv eftersom det finns färre motståndare och därmed färre händer med i varje pott, men då shorthanded ofta är aggressivare än spel vid fulla bord och det ofta är både höjt och rehöjt före floppen så ökar också kostnaden att vara med i varje hand och den ökade equityn kompenserar inte riktigt för den tidiga, dåliga position man har på mörkarna. 

Min slutsats angående equity i shorthanded är att visst är den större än i spel vid fulla bord, men för att få nytta av den ökade equityn behöver man rejäla cohones. Man måste våga spela potterna fullt ut och gå med oftare på mörkarna, även när det är höjt. 

Kampen om mörkarna är viktig i shorthanded på grund av den ökade kostnaden, det är därför viktigt att kunna stjäla mörkar, men det är samtidigt viktigt att försvara sina egna mörkar. Men hur vet man när man ska själv ska stjäla eller försvara sina mörkar? 

Det finns givetvis ingen universalmetod som alltid fungerar, men genom att studera motståndare kan man med hjälp av deras satsningsmönster få en aning om hur de spelar, vilket kan hjälpa en att ta korrekta beslut. 

Försvar av Mörkarna
När det gäller försvar av mörkar så gäller det veta om den som höjer gör det för att stjäla mörkarna eller för att den har en bra hand som den vill ha betalt för? 

För att ta reda på detta behöver man veta ett par saker om spelaren i fråga: hur ofta höjer denne och under vilka omständigheter höjer han? Därför är det viktigt att studera sina motspelare. 

Det finns två frågor man ska ställa: 

1. I vilken position höjer han? Det är generellt vanligare att höja i sen position, och då speciellt om ingen annan har synat. Sen position ger flera fördelar, den viktigaste är att man får mer information att agera utifrån då man vad de andra spelarna företar sig. Av samma skäl är det en nackdel att agera i tidig position. Det anses också tyda på en stark hand om man höjer i tidig position då man riskerar att spelare efter en kan höja igen. 

2. Anpassar han sitt spel till hur andra har spelat? Dvs, höjer han bara om han sitter i sen position och ingen annan är med eller höjer han även när andra är med? 

För att besvara frågan om en spelare höjer ofta eller inte måste vi först konstatera vad man menar med ´´ofta´´? Vad som är ofta är givetvis subjektivt, men om en spelare höjer oftare än denne synar eller lägger sig vid liknande omständigheter, så är anser jag det vara ofta. T ex, om en spelare höjer 50 procent eller mer av gångerna då denne sitter i sen position och ingen annan har gått med i potten så är det ´´ofta´´. 

Om det är en spelare som höjer ofta, och särskilt i sen position, kan man misstänka att det är ett stöldförsök och att denne inte höjer i egenskap av en stark hand. Om man misstänker att det är ett stöldförsök så finns det ett par olika sätt att reagera på: 

Man kan försöka försvara sin mörk (särskilt om det är stora mörken). Detta antingen genom att syna när man har en hand som man tror är tillräckligt bra (alla händer som innehåller minst ett högt kort, ess, kung eller dam och alla parhänder) eller genom att höja tillbaka och på så vis försöka gripa initiativet. 

Båda sätten baserar sig på att det är ett stöldförsök och att den som ursprungligen höjde inte har en bra hand. Och att chanserna för att pricka floppen är ganska små. Detta gäller givetvis båda spelarna men det viktiga är att motståndaren inte får träff. Om man då har visat styrka innan genom att återhöja före floppen och sen fortsätter vara aggressiv kan man få motspelaren att släppa sin hand eftersom chansen är liten att han träffat. 

Om man istället väljer att syna före floppen och inte träffar så ska man inte lägga sig om motståndaren fortsätter satsa. Kom ihåg att chansen att han ska träffa är lika liten som chansen att du ska träffa. Om man hade bäst hand från början så är chansen att det är bäst hand även på river stor och därför ska man fortsätta syna även på river. 

Exempel
Alla har lagt sig fram till knappen som höjer. Du sitter på stora mörken och har märkt att han höjer ofta i liknande situationer. Du har KQo på handen och synar. Floppen är J53 med två klöver. Du checkar och han (det är bara ni två kvar i handen) betar. Du synar. Turn är ruter 4 och du checkar igen och han betar igen och du synar. River är klöver 4 och på bordet ligger nu J5442 och dessutom tre klöver. Detta är ett farligt bord och det är många kort som din motståndare vinner på, det enda han behöver ha på hand är ett av följande kort: A, J, 2,4,5. Han kan därutöver ha två klöver; par på handen eller 6-3 för stege. Ändå bör du syna om han betar. 

Detta då det ligger så pass mycket pengar i potten att du har råd att förlora den extra bet du stoppar i för att syna jämfört med de gånger du vinner potten (då han inte har något par, stege, ess på handen eller en färg). Så kom ihåg, lägg inte din hand om du tror att du har någon chans att vinna och det är en stor pott. 

Tänk på att man bör variera sig och beta ibland även om man inte har träff. På så vis ökar man sina möjligheter att vinna potten, dels genom att gripa initiativet och dels genom att man inte släpper några gratiskort. 

Man ska dock vara beredd på att motståndare kan höja om du betar, även när denne inte har träff, för att ta tillbaka initiativet. Vad motståndaren då säger är att denne verkligen har en stark hand och visst kan det vara så, men med tanke på hur ofta denne har höjt i liknande situationer före floppen så talar oddsen för att denne inte har en stark hand och därför ska man syna ned eller till och med höja igen. 

Nackdelen med att återhöja igen är att man agerar först i kommande satsningsrundor och att man då får fortsätta satsa för att behålla initiativet. Om man istället väljer att checka på turn så indikerar det för motståndaren att man egentligen inte hade så bra som man ville ge sken av på floppen. Om man inte planerar att check-höja, det vill säga checka på turn för att sen höja om motståndaren betar. En checkhöjning indikerar verklig styrka då syftet med en checkhöjning ofta är att få in mer pengar i potten när man har bra. Eller som i detta fall, att få motståndaren att tro att man har bra. 

Som ni ser kan det bli riktigt dyrt att försöka försvara sina mörkar. Ett alternativ är att släppa dem om man inte sitter på en bra hand. Detta kan man göra, förutsatt att man vinner tillräckligt på bordet ändå. Det är dock generellts mycket svårare att gå med vinst om man oftast släpper mörkarna. Om man tycker att det är svårt att spela mot den som höjer ofta är det kanske bättre att byta bord. 

Anfall Mörkarna
Det är lukrativt att stjäla mörkarna. Man riskerar två små betar (synen + höjningen) för att vinna tre små betar (lilla + stora mörken) och om man bara lyckas två av tre gånger går man jämt upp. Därför ska man stjäla när omständigheterna är de rätta. 

Idealet är att man har en svag spelare på stora mörken när man själv sitter på knappen och att de andra vid bordet lägger sig ofta. Då ska man höja näst intill varje gång ingen annan är med. De gånger man får syn eller mothugg från stora mörken får man ändå syna (det är billigt före flopp i och med att det är en liten bet till man ska stoppa in) och hoppas på att träffa bra. Skulle den svage spelaren fortsätta satsa får man lägga sig om man inte träffat bra. 

De gånger man inte ska försöka stjäla är när det sitter spelare som försvarar sig aggressivt på mörkarna. Det gör inget om de ofta synar före floppen om de sen lägger sig, eller åtminstone låter bli att satsa om de inte prickar floppen för då är det lätta veta när man ska fortsätta satsa för att få bort dem. Men om mörkarna höjer och återhöjer ofta före floppen och sen fortsätter vara aggressiva så får man satsa på lite bättre starthänder än ´´any two´´. Speciellt om lilla mörken ofta är med trots att du höjer. 

Ett tips är att om man själv är stora mörken och det ofta görs stöldförsök och lilla mörken ofta är med och synar så ska man själv syna för då är man två som försvarar mörkarna mot´´tjuven´´.

 

Poker Spel.org är en oberoende pokerguide med information för dig som vill spela Texas Holdem poker, pokerturneringar eller läsa recensioner av pokerrum.

Pokerspel.org är en oberoende sajt och ägs inte av något pokerrum, allt material skrivs av redaktionen.

PokerSpel.org — online poker guide på internet.

Copyright © 2005-2019 PokerSpel.org All rights reserved.