Starthandstabell Fixed Limit Holdem

Om du vill bli en vinnande Limit Hold'em-spelare krävs det att du sköter dina kort rätt före floppen, och att du kan Texas Holdem Regler. Alla pokerstrateger propagerar för ett selektivt pre-flopp-spel eftersom de flesta starthänder har en negativ förväntning i det långa loppet. Du kommer alltså att förlora pengar om du ständigt spelar en hand som KT från alla positioner, och inte bryr dig om vad dina motspelare gjort då innan det är din tur att agera. Om du anammar en selektiv spelstil före floppen kommer du att märka att spelet på senare gator blir mycket enklare och att du inte kommer råka ut för lika många "bad beats" som du skulle om du spelade mer tveksamma händer. Problemet kan i och för sig också det omvända, även om långt färre nätpoker spelare lider av sjukan att spela för "tight" än för "löst".

När du tar beslut före floppen finns det 4 faktorer du ska tänka på:

 1. Vad har du för hand?
 2. Vilken position sitter du i
 3. Vad har motspelarna innan dig gjort dvs. är potten höjd eller inte?
 4. Hur många är med i handen?

Tar du dessa fyra faktorer med i beräkningen är det oftast inte speciellt svårt att komma fram till om du ska folda, syna eller höja.

Skulle du vara osäker på hur du skall agera rekommenderar vi på pokerspel Limit Holdem-starthandstabellen som utformats av Olle Sundin och Martin Östman, författare till boken "Vinnarstrategier för Holdem Poker". Den kan se en aning komplicerad ut vid första anblicken, men om du tar dig lite tid så är den inte speciellt svår att förstå. Låt oss guida dig igenom tabellen: Martin Östman Vinnarstrategier för Texas Holdem Poker.

Fråga 1 - Vad har du för hand?
I spalterna längst till vänster och längst till höger får du svar på fråga 1. Du letar helt enkelt upp den hand du sitter på, och skulle handen inte finnas i spalten betyder det helt enkelt att handen inte anses spelbar under några omständigheter.

Fråga 2 - Vilken position sitter du i?
I Hold'em är position otroligt viktigt. En hand som skall slängas bort från tidig position, alltså om du agerar tidigt före floppen, kan vara värd att höja med om du sitter sent i handen. Detta beror på att du har fått mer information om dina motspelares händer ju senare du får agera. Om du exempelvis sitter på knappen, och alla har lagt sig fram till dig, har du bara mörkarnas händer att förhålla dig till, och flera kortkombinationer (speciellt höga kort) stiger då i värde.

Starthandstabellen är uppdelad i fyra segment, och genom att titta längst upp i tabellen kan du navigera dig till rätt. Sitter du i tidig position, mittenposition, sen position, lilla mörken eller stora mörken?

Tabellen utgår från spel vid fullt bord, alltså med 10 deltagare. De tre spelare som agerar först före floppen sitter i tidig position, de tre nästkommande i mittenposition och de två platserna innan mörkarna sitter i sen position. Naturligtvis är det skillnad på att sitta som första och sista spelare i exempelvis mittenpostition. Poker är inget statiskt spel och det finns aldrig några exakta svar. I tveksamma fall kan det därför vara klokt att snegla på de tips som positionsgrannen har.

Fråga 3 - Vad har motspelarna innan dig gjort?
Om en hand är höjd eller inte har en stor inverkan på ditt beslut pre-flopp. En hand som AT är ofta spelbar om alla spelare har lagt sig fram till dig, men ska i regel slängas bort om någon har gjort en höjning. Många starthandstabeller av denna typ tar inte med detta i beräkningen, vilket i realiteten gör dem oanvändbara. För att hitta rätt i tabellen tittar du på informationen som står under "position". Om någon har höjt innan dig går du till spalten "Höjd pott", och om ingen höjt innan dig går du till spalten "Ej höjd pott". Om ingen spelare har höjt finns två varianter: antingen har någon eller några motspelare synat, och då tittar du i spalten "synat". Skulle alla ha lagt sig fram till dig tittar du istället i spalten "Först in".
Du har hittat fram

Nu har du kommit fram till rätt plats. Du vet vilken hand du har, vilken position du sitter i och hur spelarna innan dig har agerat. Nu finner du en bokstav som beskriver vad du ska göra med din hand. Ska du höja, syna eller slänga bort den? (Står ingenting betyder det att du ska kasta handen.)

 • S = Syna
 • F = Fold
 • H = Höj
 • KH = Kontrahöj (re-raisa)
 • KHS = Kontrahöj ensam höjare från sen position (mer om detta senare).

Fråga 4 - Hur många är med i handen?
I Hold'em förändras starthänders värde beroende på hur många som är med i handen. Har du par i ess ska du naturligtvis höja oberoende av hur många som är med i handen, men har du exempelvis T9s ska ditt beslut baseras på hur många som är med i handen. Grundläggande kan man säga att små par och suited connectors stiger i värde desto fler som är inblandade i potten medan höga oparade kort stiger i värde desto färre som är med.

Varför vill du ha många med i handen med små par och suited connectors? Det beror på att om du spelar mot en ensam spelare med dessa typer av händer kommer du sällan vara favorit att vinna potten. Motspelaren sitter ofta på antingen ett högt par eller två höga kort och som bäst är du inne i en coin-flip-situation. Är det däremot många spelare med i potten behöver du bara bidra med en procentuellt mindre del av potten än om du ställs mot en ensam spelare. Spelar du $1/$2 Limit Holdem och det är 3 spelare som lagt in de två dollar som en syn kostar har du är du bara tvungen att investera knappa 20 % av pottens totala storlek för att se en flopp (om man räknar med mörkarna). En hand som T9s kan då bli spelbar eftersom den har steg- och färgchanser och du kan, vid eventuell stor träff, lyckas vinna en stor pott.

För att se hur många spelare som krävs för att du ska kunna gå med i handen tittar du på färgen på de tecken som beskriver hur du skall agera.

 • Minst 1 synare
 • Minst 3 synare
 • Minst 5 synare
 • Alltid, oberoende av antal spelare

Nu vet du vad du ska göra

Genom att ta alla dessa faktorer i beaktning; hand, position, motståndarnas agerande samt antal spelare i handen, kan du ta ett bra beslut och du har skapat dig en god grund för att bli en vinnande Limit Hold'em-spelare.
Vad innebär KHS?

Eftersom den goda pokerspelaren följer den just beskrivna strategin kommer de att höja från sen position med händer som i snitt är svagare än vad de skulle spela från tidig position. Sitter du på, låt säga, på lilla mörken och en spelare i sen position har lagt in en höjning skulle du kunna höja honom med en hand som inte ser så fruktansvärt stark ut. För att komma vinnande ur strider kring mörkarna krävs det aggressivitet, och därför kan du höja med exempelvis AT från lilla mörken om spelaren på cut-off eller knappen har höjt först in. Här är det dock viktigt att du analyserar vilken spelare det är som har höjt. Är det en spelare som enbart spelar starka händer oberoende av position bör du slänga handen, men är det en lös spelare ska du höja. Därför står ditt val ofta mellan att lägga dig och att kontrahöja (F/KHS).
Klicka på starthandstabellen nedan för att få upp den i ett nytt fönster i större format!

STARTHANDSTABELL - FIXED LIMIT HOLD'EM

"Vinröd = en synare, Grön = minst 3 synare, Blå = minst 5 syanare, Klarröd = alltid, S = Syna, F = Fold, H = Höj, KH = Kontrahöj & KHS = Kontrahöj en ensam spelare som höjt från sen position"

Starthandstabell

 

Andra Nybörjarartiklar:

Nybörjartips Texas No Limit Holdem
Limit Holdem Strategier - Grundläggande Nybörjarstrategier
Pottoddsen i poker
Enkla Sit & Go strategier som fungerar

Poker Spel.org är en oberoende pokerguide med information för dig som vill spela Texas Holdem poker, pokerturneringar eller läsa recensioner av pokerrum.

Pokerspel.org är en oberoende sajt och ägs inte av något pokerrum, allt material skrivs av redaktionen.

PokerSpel.org — online poker guide på internet.

Copyright © 2005-2019 PokerSpel.org All rights reserved.