Omaha

Upplägget i Omaha är exakt som i Texas holdem, med enda skillnaden att varje spelare får fyra hålkort istället för två, som i Texas Holdem. Man måste komponera sin femkortshand med två av sina egna kort och tre av de korten som ligger på bordet. Detta innebär bl.a. att de högsta korten aldrig kan ligga på bordet, samt att det är betydligt bättre att få ett par i ess på sina hålkort än fyrtal. Oftast spelas Omaha som pot-limit, eller split-limit.

På den här sidan listar vi alla regler du behöver veta om Omaha. Gå till Texas Holdem Regler ifall du vill lära dig mer om Holdem. 

Koncept Omaha Poker
Hur man spelar en hand i Omaha
Handranking
Nybörjartips
Regler Omaha High Low

Koncept

Omaha är ett spel som spelas med "community" kort, vilket innebär att det läggs kort på bordet som alla spelare använder sig av. I Omaha ges fyra dolda kort till varje spelare och målet är att göra den bästa pokerhanden med två av korten på handen och tre av korten på bordet. Till skillnad från Texas Hold'em så måste man använda två kort på handen istället för som i Texas Hold'em att man slår ihop alla kort på handen med alla kort på bordet. Omaha spelas som Texas Hold'em när det gäller mörkar och position. Kort om starthänder i Omaha

I Texas holdem finns det 169 olika starthänder som man kan ordna ganska väl efter deras inbördes styrka: AA, KK, QQ, AKs, AKo, osv (inte nödvändigtvis i den ordningen). I Omaha är motsvarande siffra över 4000! Det blir en lång lista som ingen vettig människa kan lära in. Istället får man försöka förstå vissa principer för vad som är bra och dåliga starthänder i Omaha.

Använd alla fyra kort

Det första man måste inse är att alla fyra korten bör samverka för att handen ska bli riktigt stark. Det räcker alltså inte att den innehåller två bra holdemhänder, som t ex A-Q-8-8. Man tänker kanske att en Omahahand innehåller dubbelt så många kombinationer som en holdemhand, men det är faktiskt upp till sex gånger så många! Om du t ex har A-K-Q-J kan du bilda AA, AK, AQ, AJ, KQ och KJ - sex hyfsade händer i Texas holdem som alla ger dig chansen att träffa en bra flopp. Med A-Q-8-8 har kombinationerna A-8 och Q-8 betydligt sämre utvecklingspotential. En hand som T-9-8-7 är faktiskt mycket starkare än de ingående holdemhänderna T9, T8, T7, 98, 97 och 87 - just för att den har en så "bred träffyta" på floppen. Varning för falska vänner

Låt dig inte förföras av starthänder med tre eller fyra kort av samma valör eller samma färg. Handen 9-9-9-9 är INTE ett fyrtal! Eftersom du måste använda exakt två kort från handen och tre från bordet när du bygger din pokerhand i Omaha, kan du inte ens få en triss i nior med den handen. Den blockerar sig själv och är i stort sett ospelbar. På samma sätt har en hand med fyra hjärter inte bättre chans att utvecklas till färg än en hand med två hjärter - utan sämre! Två av de hjärter du vill se på bordet sitter ju upplåsta på din hand.

Hur man spelar en hand i Omaha

Pre-flop De två spelare som sitter direkt till vänster om given lägger mörkarna, en liten och en stor. Den första spelaren lägger lilla den andra lägger stora. Den lilla mörken är hälften av den stora. Given börjar dela ut korten som ges i medsols turordning, ett i taget. Given ger spelarna fyra dolda kort vardera. Eftersom spelet är öppnat inleder spelaren till vänster om stora mörken. Turen fortsätter medsols tills den har gått runt ett varv. Den stora mörken har fömånen att agera sista man. När stora mörken gjort sitt drag lägger given tre öppna kort på bordet. De kallas floppen.

Floppen

När given lagt tre kort öppet på bordet startar den andra betting rundan. Turen går i medsols och spelarna kan passa, syna, beta eller höja. När sista spelaren gjort sitt drag lägger given ett fjärde kort öppet på bordet. Det kallas turn.

Turn

Spelarna gör sina drag som vanligt och given lägger ett femte öppet kort på bordet när alla gjort sina drag.

River

Efter det femte kortet lagts på bordet gör spelarna sina drag och den som höjde eller betade sist visar sin hand först. Den spelare som har bästa pokerhanden från två av sina egna och tre på bordet vinner potten.

Handrankning

Här kan du se hur händer i Omaha poker rangordnas.

Misstag och fällor - avancerade regler och strategi tips

  • Att gå med med för många starthänder
  • Kasta ofta korten på floppen.
  • Spela så många starka starthänder som möjligt.
  • Spela på bord med enkla motspelare samt där minst hälften av dem regelbundet tittar på floppen.
  • Lär dig att beräkna pottodds snabbt.
  • Spela aggressivt om du träffar bra på floppen.

Omaha High-Low - Regler & Grundläggande Strategi

Omaha high-low (kallas även Omaha 8 or better - Omaha 8/B) som det också kallas är som vanlig Omaha men med en viktig skillnad. Halva potten vinns av den som har bästa höghand och halva potten går till den som har bäst låghand. Det finns också ett villkor, en låghand högsta kort får inte vara högre än en åtta. Bästa möjliga låghand är A-2-3-4-5 alltså en stege ess till fem.

Precis som i vanlig Omaha måste man använda två kort från handen och tre från bordet för att bilda sin femkorts pokerhand. En annan sak är att man kan använda samma kort för både hög- och låghanden. Till exempel om man har A-Q-9-5 och det ligger K-T-4-3-2 på bordet så använder man A-5 från sin hand för att bilda stegen, A-2-3-4-5 som blir både ens höghand och ens låg hand.

Kom ihåg: om det inte finns minst tre kort under nio på bordet, som inte är parade, så går det inte bilda en låghand och hela potten går till den med bäst höghand. Till exempel om bordet är A-K-Q-2-3 går det att få en låg. Men om bordet är K-8-8-3-3 så finns det inga möjligheter att bilda en låghand.

EXEMPEL:

Konceptet med hög-låg kan låta krångligt men titta på följande exempel så blir det blir det lättare att förstå.

1: Du har A-A-Q-9 på handen. På bordet ligger det A-A-K-8-3. Din motståndare har K-K-4-2 och i potten ligger det 100 kr. I detta fallet så skulle din bästa höghand bli A-A-A-A-K, fyrtal i ess med en kung som kicker (kicker=bästa sidokort). Någon låghand har du inte då du inte kan få ihop femkort under nio som inte är parade. Din motståndares bästa höghand är K-K-K-A-A, kåk med kungar över ess. Han skulle alltså förlora högdelen till dig då ditt fyrtal slår kåk (handranking). Däremot skulle din motståndare få ihop en låghand med A-2-3-4-8 och skulle därmed få halva potten.

KVARTERING

Inom alla hög-låg spel riskerar man att bli kvarterad, dvs att man riskerar att få mindre än halva potten trotts att man kanske har bästa möjliga hand, detta gäller speciellt lågdelen då det är vanligare att flera kan ha samma låghand.

Till exempel. Ni är tre spelare som är med i potten och på bordet ligger Q-Q-5-4-3. Du har 8-7-2-A och din bästa hand, både för hög och låg, blir stegen A-2-3-4-5. Spelare två har T-9-2-A och har samma stege som du och därmed samma hand för både hög och låg. Spelare tre däremot har K-Q-Q-J på handen och hans hög med Q-Q-Q-Q-5 slår era stegar för högdelen som han därmed vinner. Han har dock ingen låg så lågdelen av potten får du dela med spelare två, därmed har du blivit kvarterad. Om det hade legat 100 kronor i potten hade du och spelare två fått 25 kr var och spelare tre 50 kr.

STARTHÄNDER

I Omaha high-low bör man spela få händer då starthandskraven är höga och för nybörjaren gäller det att inte spela några händer där man inte kan få en låg, dvs minst två kort under nio på handen. Och att man drar till bästa möjliga låghand, dvs att ens bästa lågkort på handen inte får vara högre än en femma. Till exempel om din hand är K-Q-7-3 så är bästa möjliga låg du kan få sjuhög och det är oftast inte tillräckligt bra för att vinna låg delen av potten.

Idealt för lågen bör handen innehålla ett ess och en tvåa så man kan vara säker på att få bästa möjliga låg. Bästa möjliga starthand i Omaha high-low split är A-A-3-2 med två färgdrag. En hand man får otroligt sällan.

GRUNDLÄGGANDE STRATEGI

Man kan ofta läsa i pokerböcker och pokerartiklar att målet i high-low split generellt är att man ska försöka vinna hela potten, dvs både hög och låg delen. Detta må vara sant men det är sällan man får den möjligheten när man är flera runt bordet utan man får ofta rikta in sig på att vinna ena halvan av potten. Därmed är det viktigt att det finns en tredje spelare med i potten så att du inte bara får dina pengar tillbaka när du vinner ena halvan. Höj därför inte alltid omedelbart så fort du tror att du kommer att vinna ena halvan av potten om ni är tre eller fler spelare, låt någon annan sköta satsandet och höj först när de andra har lagt in pengar i potten. Detta gäller speciellt om du bara har en låghand, då är det lätt att du kan bli kvarterad. även din position är viktig i detta fall. Om du sitter tidigt så beta så att alla som sitter efter synar. Om du sitter i mitten ska du helst bara syna och sitter du sist kan du höja för att få in mer av de andras pengar i potten.

Nu har du fått lära dig lite av det grundläggande tänkandet för att vinna inom high-low spel. De flesta online poker sajter på nätet erbjuder Omaha high-low och du kommer att bli förvånad över hur dåliga spelarna är på de lägre nivåerna.

Poker Spel.org är en oberoende pokerguide med information för dig som vill spela Texas Holdem poker, pokerturneringar eller läsa recensioner av pokerrum.

Pokerspel.org är en oberoende sajt och ägs inte av något pokerrum, allt material skrivs av redaktionen.

PokerSpel.org — online poker guide på internet.

Copyright © 2005-2019 PokerSpel.org All rights reserved.